'> اجزا ساختمان
 
موضوعات
     
لینک دوستان
نویسندگان
دیگر موارد

 
 

 

 

برای تحویل پروژه ها روز شنبه مورخ 11/11/1393 ساعت 17:00 به دفتر کار من واقع در آموزشگاه سنجش و دانش به آدرس : اهواز خیابان نادری ، خ علم الهدی ، سعدی جنوبی مراجعه فرمایید .

لیست نمرات درس اجزاساختمان وکارگاه‏

شماره دانشجویی

نمره تستی از 7

نمره ترسیمی از 5

پروژه از 8

نهایی از 20

92113116

3.75

1

6.5

11.25

91113110

2.5

1

6.5

10

91113168

2.75

0

7.5

10.25

92113105

3.75

2.5

7.1

13.35

92113118

مردود

مردود

مردود

مردود

92113137

2.75

0

7.1

9.85

91113160

3.25

2

5.6

10.85

92113110

3.5

1

6.5

11

91213105

4

0

6.5

10.5

91113187

5.25

3

7.5

15.75

92113103

4.25

1

6.5

11.75

91213115

5.5

5

7.1

17.6

90113129

4.75

1

7.1

12.85

92113107

3

1

6.5

10.5

91213113

3

0

7.1

10.1

92113108

4.75

2.5

7.1

14.35

91113151

4.25

1

5.6

10.85

92113120

4.5

2

6.5

13

92113109

4

1

5.6

10.6

92113133

5

2

7.1

14.1

92113101

5.5

2

7.1

14.6

92113134

4.25

1

5.6

10.85

92113123

4.5

0

5.6

10.1

92113106

4.25

1

6.5

11.75

92113111

4.5

1

5.6

11.1

91113180

5.25

1

7.5

13.75

91113183

5

1

7.1

13.1

92113135

3.75

1

5.6

10.35

92113113

4

1

7.5

12.5

91213114

3.5

2

7.1

12.6

92113117

2.5

1

6.5

10

91213106

4.75

3

6.5

14.25

91213102

4.25

2

7.1

13.35

92113136

2.75

1

7.1

10.85

91113146

5

2

7.5

14.5

91213108

4.75

2.5

7.1

14.35

91113192

3.25

2

7.5

12.75

92113102

3.5

1

5.6

10.1

92113114

5

1

7.1

13.1

92113119

2.75

0

 

2.75

92113138

6

5

7.1

18.1

92113124

4.75

1.5

6.5

12.75

92113115

4.5

1

6.5

12

92113126

3.75

1

6.5

11.25

92113112

5

1

6.5

12.5

92113131

4.25

1

6.5

11.75

92113127

5.5

5

6.5

17


برچسب‌ها:
نویسنده : مهدی دزفولی نژاد
تاریخ : ۱۳٩۳/۱۱/۱۱
نظرات
واتر استاپ


برچسب‌ها:
نویسنده : مهدی دزفولی نژاد
تاریخ : ۱۳٩٢/۸/۱٧
نظرات
اتصال صلب


برچسب‌ها:
نویسنده : مهدی دزفولی نژاد
تاریخ : ۱۳٩٢/۸/۱٧
نظرات
نصب بولت در بتن ( فیلم آموزشی )


برچسب‌ها:
نویسنده : مهدی دزفولی نژاد
تاریخ : ۱۳٩٢/۸/۱٧
نظرات
اتصال تیر به ستون -2


برچسب‌ها:
نویسنده : مهدی دزفولی نژاد
تاریخ : ۱۳٩٢/۸/۱٧
نظرات
اتصال تیر به ستون


برچسب‌ها:
نویسنده : مهدی دزفولی نژاد
تاریخ : ۱۳٩٢/۸/۱٧
نظرات
شیونامه ی تهیه و تدوین پروژه ی درس اجزا ساختمان و کارگاه

word

PDF


برچسب‌ها:
نویسنده : مهدی دزفولی نژاد
تاریخ : ۱۳٩٢/۸/۱٥
نظرات
تاریخچه ای کوتاه در مورد استفاده از فولاد در ساختمان

لطفا برای دیدن به ادامه مطلب بروید


برچسب‌ها:
نویسنده : مهدی دزفولی نژاد
تاریخ : ۱۳٩۱/٩/۸
نظرات